Website

Let’s study

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในหลากหลายแบบที่เหมาะสมกับเป้าหมายส่วนตัวและงบประมาณของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งระยะยาว ระยะสั้น หรือระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็ได้ โดยมีสถาบันการศึกษาให้เลือกเรียนมากกว่า 1,200 สถาบัน และมีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร ทั้งนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ในทุกๆ ระดับการศึกษาตั้งแต่

 

  • ระดับประถมศึกษา (Primary School Year 1 – 6)
  • ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School Year 7 – 10 & Senior Secondary School Year 11 – 12)
  • ระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET – Vocational Education & Training) เป็นการเรียนอาชีวศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ Certificate I – IV, Diploma จนถึงระดับ Advanced Diploma ซึ่งมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียนมากมาย เช่น ด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration) ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ(Tourism & Hospitality Management) หรือด้านเทคโนโลยี (Information Technology)
  • ระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก (Bachelor Degree, Graduate Certificate, Graduate Diploma, Master Degree, and Doctoral Degree PhD)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีหลายระดับให้เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English) และการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTs Preparation)

การศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะทำให้น้องๆ นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และทักษะการใช้ชีวิต และการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างในสภาวะแวดล้อมแบบนานาชาติอย่างแท้จริง

 

Smart Migration Services ของเรายินดีให้บริการทางด้านแนะแนวทางการศึกษา เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสม และยังช่วยติดต่อสถานศึกษา พร้อมยื่นใบสมัครเข้าเรียน จนกระทั่งได้รับใบตอบรับจากสถาบัน นอกจากนั้นเรายังอำนวยความสะดวก ด้วยการให้บริการด้านการยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student Visa) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร จนกระทั่งได้ผลตอบรับจากอิมมิเกรชั่น น้องๆ นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น เป็นกันเองจากทีมงานของเรา และการบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์